tel. 022 833 04 47
kom. 0 531 309 309
e-mail.

ZESPÓŁ

Szefem zespołu audytorskiego i właścicielem firmy Handikap Audyt jest pani Agnieszka Mazurek, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, audytor wewnętrzny, CIA nr 94479, CGAP nr 1954, egzamin MF (zaśw. nr 1897/2005), CRMA nr 8795, certyfikat dopuszczenia do dokumentów z klauzulą "tajne", posiadająca wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w administracji, w tym jako zastępca dyrektora Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów, a także w zakresie funduszy unijnych – m.in. była członkiem obserwatorem Komitetu ds. Kontroli i Audytu Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Doświadczony wykładowca i trener, współautorka podręcznika "Kontrola zarządcza - ujęcie praktyczne" A.Mazurek, K.Knedler Warszawa 2010 r.

Zespół audytu składa się obecnie z trzech osób posiadających uprawnienia audytora wewnętrznego (CIA i/lub CGAP) oraz z dwóch biegłych rewidentów. Każdy z nas ma inne doświadczenia i uprawnienia, stąd też zawsze tak dobieramy skład zespołu, by optymalnie wykonać powierzone nam zadania.

HANDIKAP AUDYT projekt strony
ul. Bieniewicka 2B/18, 01-632 Warszawa
tel.: 22 833 04 47, fax: 22 490 56 00
NIP 9221382594, Regon 142185854