tel. 022 833 04 47
kom. 0 531 309 309
e-mail.

Audyt działalności statutowej

Audyt działalności statutowej jest audytem obligatoryjnym, jego celem jest wydanie przez audytora opinii na temat:

 • wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną działalnością,
 • poprawności dokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia operacji gospodarczych oraz opracowania sprawozdań,
 • adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli audytowanego podmiotu w obszarze działalności objętym audytem,
 • prawidłowości rozliczania otrzymywanych dotacji.

Audyt jednostki obejmuje sprawdzenie działalności tej jednostki w jednym roku z okresu 3 lat poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, wybranym przez audytora na podstawie przeprowadzonej przez niego analizy ryzyka audytowanej jednostki.

Instytucje, w których przeprowadziliśmy audyty środków otrzymanych na podstawową działalność statutową, to m.in.:

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Zielonogórski,
 • Gdański Uniwersytet Medyczny,
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,
 • Akademia Muzyczna w Katowicach,
 • Politechnika Opolska,
 • Politechnika Śląska,
 • PWSFTiT w Łodzi,
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
 • Wyższa Szkołą Policji w Szczytnie,
 • Narodowy Instytut Leków,
 • Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


ref NCBiR

HANDIKAP AUDYT projekt strony
ul. Bieniewicka 2B/18, 01-632 Warszawa
tel.: 22 833 04 47, fax: 22 490 56 00
NIP 9221382594, Regon 142185854