tel. 22 833 04 47
kom. 531 309 309
e-mail.

Audyt mediowy

Prawidłowa ocena efektywności wydatków reklamowych wymaga dobrej znajomości rynku mediów, a także doświadczenia w prowadzeniu kampanii reklamowych oraz posiadania odpowiednich narzędzi informatycznych i audytorskich.
Dla instytucji nie posiadających wewnętrznych struktur ds. reklamy rozwiązaniem jest zlecenie audytu mediowego firmie zewnętrznej.
Nasi audytorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji audytów w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w zakresie audytu projektów finansowanych ze środków unijnych. W przypadku projektów, których kosztami kwalifikowanymi są wydatki na reklamę, audyt mediowy stanowi potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu i powinien być elementem pełnego audytu projektu.

Oferujemy Audyt Mediowy, który obejmie:

audyt wykonania umowy przez domy mediowe i agencje reklamowe pod względem:

 • zakresu obowiązków,
 • terminowości wykonania zleceń,
 • wykorzystanych narzędzi i badań do planowania mediów,
 • kosztorysów, faktur i płatności,
 • raportów;

audyt wysokości prowizji agencyjnej:

 • prowizja uzależniona od stawek godzinowych i czasie potrzebnym do wykonania projektu,
 • procent wydatków na media,
 • wynagrodzenie uzależnione od efektów;

audyt wskaźników mediowych:

 • osiągnięte parametry komunikacji mediowej vs. media planów (GRP, zasięg/częstotliwość, efektywny zasięg, efektywna częstotliwość, channel mix , pozycjonowanie, prime time itp.),
 • porównanie efektywności kampanii względem konkurencji;

audyt finansowy:

 • poprawność faktur dla reklamodawcy,
 • ich zgodność z akceptacjami oraz podpisanymi umowami z reklamodawcami,
 • ich zgodność z kwotami zamówień do mediów,
 • zgodność terminów płatności do mediów z terminami płatności dla reklamodawcy,
 • porównanie obu płatności i terminów przelewów do mediów;

audyt poprawności zakupów:

 • realizacja zakupu czasu reklamowego pod względem ilości zakupionego GRP (w przypadku pakietów) oraz wybranych przerw reklamowych (w przypadku zakupu cennikowego),
 • weryfikacja kosztu kampanii po zakupie mniejszej niż zaplanowana liczby GRP,
 • weryfikacja poprawności faktur dla reklamodawcy po zakupie mniejszej liczby GRP,
 • poprawność realizacji zamówień w innych mediach niż TV.

Doradztwo przy zlecaniu kampanii mediowych

Oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentów przetargowych (OPZ, SIWZ, zapytania ofertowe), briefów dla agencji badawczych, agencji kreatywnych, domów mediowych, agencji PR, ustaleniu zasad oceny punktowej ofert na usługi badawcze, przetargi kreatywne, usługi domów mediowych, agencji PR.
Zapewniamy opracowanie strategii mediowej wraz z uzasadnieniem natężeń kampanii i jej rozłożeniem w czasie, audyt poprawności zakupu zarówno pod kątem osiągniętych parametrów mediowych (GRP, efektywny zasięg, efektywna częstotliwość) jak i wskaźników kosztowych (CPP, CPERP), a także badania porównawcze kosztów w stosunku do konkurencyjnych budżetów.
Za stronę merytoryczną odpowiada:
Monika Kolasińska - ekspert w dziedzinie komunikacji marketingowej w mediach – 16 lat doświadczenia przy projektach zarówno dla międzynarodowych koncernów takich jak np. Panasonic, Axel Springer, Schwarzkopf, Fiat, jak i polskich przedsiębiorstw- Kredyt Bank, Hortex, PZU. Ukończone studia doktoranckie z zakresu Metodologii Planowania Kampanii Reklamowych w Mediach, a także studia podyplomowe z zakresu PR na Uniwersytecie Warszawskim.

HANDIKAP AUDYT projekt strony
ul. Bieniewicka 2B/18, 01-632 Warszawa
tel.: 22 833 04 47, fax: 22 490 56 00
NIP 9221382594, Regon 142185854