tel. 022 833 04 47
kom. 0 531 309 309
e-mail.

Audyt projektów

Przeprowadzamy audyty projektów finansowanych zarówno ze środków krajowych, jak i pomocowych.

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu audytów, których obowiązek wykonania wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę – zrealizowaliśmy audyty wszystkich typów i z różnych programów (m.in. programy i projekty krajowe, programy strategiczne, projekty na rzecz obronności i bezpieczeństwa, projekty międzynarodowe). Badaliśmy środki przyznawane przez NCBiR, OPI czy NCN, a także Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Audyt przeprowadzamy u wszystkich partnerów tworzących konsorcja. W ramach projektów finansowanych ze środków pochodzących z zagranicy badamy wykorzystanie środków przyznawanych w ramach POIG, POKL, Regionalnych Programów Operacyjnych, grantów europejskich czy też programów międzynarodowych (np. Europejskiego Banku Inwestycyjnego).

Zrealizowaliśmy usługi audytu już w ponad 80 jednostkach, w tym m.in. dla:

  • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – audyt programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – II etap,
  • Instytutów Badawczych – Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Instytutu Łączności, Państwowego Instytutu Motoryzacji, Instytutu Chemii Przemysłowej,
  • Szkół wyższych – Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
  • Politechnik - Śląskiej, Warszawskiej, Gdańskiej, Łódzkiej i Białostockiej,
  • Firm prywatnych – AMZ Kutno S.A., ETC S.A., URS, Atende S.A.,
  • Jednostek samorządu terytorialnego – Urzędu Miasta Kutno, Urzędu Miasta Pisz, Gminy Sorkwity, Gminy Gołdap, Urzędu Miasta Olsztyn.

Politechnika Świetokrzyska-referencje

HANDIKAP AUDYT projekt strony
ul. Bieniewicka 2B/18, 01-632 Warszawa
tel.: 22 833 04 47, fax: 22 490 56 00
NIP 9221382594, Regon 142185854